Handelen in Turbo's

strategie met turbo in de module turbostrategie

Abn-Amro heeft turbo's op de markt gebracht. Dit is een nieuw beleggings-instrument waarbij ingespeeld kan worden op een stijging dan wel daling van de onderliggende waarde. Volgens de prospectus heeft een turbo onder andere de volgende voordelen.

  • Prijstransparantie
  • Geen vaste looptijd
  • Kleine bied en laat spread
  • Geen complexe factoren als tijdswaarde en volatiliteit.
Sinus heeft een nieuwe module gemaakt waarbij strategieën met deze turbo's gemaakt kunnen worden.
In Sinus kan zowel een simulatie in de tijd als een simulatie van de koers gemaakt worden. Hiermee worden de effecten op de strategie zichtbaar .
 

U heeft daarbij de keuze uit een groot aantal mogelijkheden. Om eenvoudig te kunnen wisselen tussen deze mogelijkheden is een nieuwe taakbalk toegevoegd aan linkerzijde van het venster. U kunt een tabel kiezen met de werkelijke waarde, een tabel van een koerssimulatie en een tabel van de tijdsimulatie. Onafhankelijk daarvan zijn deze mogelijkheden ook als grafiek weer te geven. Daarnaast kunnen in het grafiekvenster gelijktijdig drie grafieken getoond worden. In figuur 1 is de tabel ingesteld op een koerssimulatie op 16 september 2005 en de grafiek ingesteld op een tijdsimulatie bij 22,45 en 23,50. Rechts boven een grafiek van de koershistorie van Philips en daaronder de real-time koersgrafiek van de AEX Index.


figuur 1: afbeelding simulatie turbo long

Zoals gezegd biedt de turbomodule van Sinus de mogelijkheid om een simulatie te maken van een turbo-strategie. Als voorbeeld nemen we de simulatie van een simpele aankoop van een turbo long namelijk de turbo long 20,20 op Kon Philips (Fondscode 45275).

Van deze turbo wordt een simulatie in de tijd gemaakt. Dat is een simulatie waarbij we de waarde van de turbo op verschillende punten in de toekomst berekenen.

Daarbij gaan we er van uit dat de koers gedurende de simulatie niet wijzigt

Wat we zien is dat de waarde van de turbo in de tijd afneemt. De lijn geeft het resultaat weer. Je zou verwachten dat dit een rechte lijn (op 0,00) zou zijn. De waarde van de turbo is direct aan de koers van het referentiefonds gekoppeld en als de koers niet verandert zou de turbowaarde gelijk moeten blijven. Dat is echter niet zo en dat komt omdat een turbo een financieringsniveau heeft. Abn Amro financiert namelijk een deel van de turbo en vraagt daar een rentevergoeding voor. Voor deze turbo is het financieringsnivo € 18,78. Deze rente is op dit moment 5,5 % op jaarbasis (ter vergelijking de gemiddelde rente voor een hypotheek 5 jaar vast is ongeveer 3,5 %). Op jaarbasis is dit € 0,94. Deze rentekosten worden maandelijks op het financieringsniveau van de turbo verrekend en dat veroorzaakt de daling. Met andere woorden uiteindelijk zal onder invloed van de tijd de waarde van de turbo nul worden. Je zou dit effect dus makkelijk als tijdswaarde kunnen interpreteren.

Dividendinvloed

In de grafiek zit u ook af en toe een lichte stijging.Die korte stijging wordt door uitkering van het dividend veroorzaakt. Op de dag dat Philips dividend uitkeert wordt de waarde van de turbo daarop aangepast. Die aanpassing is zodanig dat de waarde van de turbo gelijk zou blijven als de koers van Philips de dag na dividenduitkering precies gelijk zou zijn aan de koers van de dag v òò r uitkering minus het dividend. Wordt de koers dus gelijk gehouden zoals in de simulatie dan stijgt de waarde van de turbo. Een dividenduitkering heeft dus een positief effect op de waarde van de turbo bij een gelijkblijvende koers.

Conclusie

Aan de hand van eenvoudig voorbeeld hebben we aangetoond dat turbo's niet zo eenvoudig zijn. Invloeden van dividend en het financieringsniveau kunnen de te verwachten opbrengst behoorlijk beïnvloeden. Uiteraard geldt dat ook voor short turbo's. Het is dus van belang om een goed programma te hebben om het gedrag van een turbo zichtbaar te maken. De turbo module van Sinus is speciaal voor dit doel ontwikkeld en biedt dan ook de mogelijkheid om daar uw voordeel mee te doen.
Het handelen in turbo's kan zeer aantrekkelijk zijn als je op korte termijn met een gering bedrag gebruik wilt maken van een beweging. Voorop staat dan dat je weet welke kant de beurs of het aandeel opgaat en dat is niet eenvoudig. Een strategie waarbij een combinatie van opties en turbo's wordt gemaakt kan een eenvoudiger alternatief zijn. In zo'n strategie kan bij een anders dan verwachte koersontwikkeling er meer ruimte gemaakt worden voor een positief resultaat. De module turbo strategieën biedt u mogelijkheden om deze strategieën samen te stellen en uit te proberen voordat u werkelijk tot uitvoering overgaat.

 

    einde