Strategiemodellen

Strategieën zijn combinaties van opties en aandelen. Voor iedere koersbeweging bestaat een passende optiestrategie. Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte combinaties

Strategieën voor een stijgende markt

Aandeel + put optie kopen

Door naast het aandeel een put te kopen worden uw aandelen tegen koersdalingen beschermd. Het is kiezen van een juiste serie is niet eenvoudig. Wordt de uitoefenprijs van de put te hoog gekozen dan wordt de kans op rendement veel kleiner. Wordt de uitoefenprijs te laag gekozen dan biedt de put nauwelijks enige bescherming.

Verlies en winst diagram

Aandeel + put optie kopen

Samenstelling

Koop een aandeel Koop een put optie met een uitoefenprijs iets lager dan de koers van het aandeel

Toepassing

Indien u uw aandelen tegen koersdalingen wilt beschermen kunt u deze strategie toepassen. Over het algemeen wordt een put gekozen waarvan de looptijd zo lang mogelijk is en de uitoefenprijs gelijk is of lager is dan de koers van het onderliggende aandeel.

Voordelen

Beschermt tegen koersdalingen. Behoud van dividenduitkering

Nadelen

Het rendement op uw aandeel wordt negatief beïnvloed door de verwachtingswaarde van de optie. Deze smelt weg naarmate de expiratiedatum nadert.

Alternatieven

Koop een call indien het aandeel geen dividend uitkeert.

Aandeel+kopen put+verkopen call

Door naast het aandeel een put te kopen worden uw aandelen tegen koersdalingen beschermd. De kosten van deze bescherming kunnen gefinancierd worden door een call te schrijven. Hiermee wordt het winstpotentieel van uw aandelen gelimiteerd. U kunt nooit meer voor de aandelen ontvangen dan de uitoefenprijs van de geschreven call optie.

Verlies en winst diagram

Aandeel+kopen put+verkopen call

Samenstelling

Koop een aandeel Koop een put optie (bij voorkeur met een lange looptijd) Verkoop een call optie (bij voorkeur met een korte looptijd)

Toepassing

In een onzekere markt is dit een goedkope optiestrategie om uw aandelen tegen koersdaling te beschermen. De opbrengst van de geschreven call optie kan de aankoop van de putoptie geheel financieren.

Voordelen

Beschermt tegen koersdalingen tegen zeer lage kosten. Behoud van dividenduitkering

Nadelen

Het winstpotentieel wordt gelimiteerd. Indien het aandeel stijgt zult u daar nauwelijks voordeel van ondervinden. Daarnaast is de kans dan groot op assignment. (U wordt verplicht tot levering van de aandelen)

Alternatieven

Bull price spread. Vooral wanneer het aandeel geen dividend uitkeert.

Bull price spread met calls

Indien een belegger wil profiteren van een koersstijging dan kan dat door een call te kopen. Dit is de meest eenvoudige optiestrategie. Het nadeel is dat een premie betaalt wordt voor de verwachtingswaarde. Dit nadeel kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door eveneens een call te verkopen met een hogere uitoefenprijs. Deze optiestrategie is een bull spread. Een gevolg hiervan is dat daarmee ook het winstpotentieel beperkt wordt. Er wordt geprobeerd een call optie te kopen met weinig verwachtingswaarde en tegelijkertijd een call optie te verkopen met een zo groot mogelijke verwachtingswaarde.

Verlies en winst diagram

Bull price spread met calls

Samenstelling

Koop een Call optie. Verkoop een Call optie met een hogere uitoefenprijs maar met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een stijgende markt. Met een klein bedrag profiteren van een koersstijging. De belegger maakt gebruik van de hefboomwerking.

Voordelen

Profiteert van een stijgende markt. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Beperkte levensduur. Naarmate de expiratiedatum nadert smelt de verwachtingswaarde weg. Doordat twee optieposities worden opgebouwd zijn de transactiekosten hoger. Door de geschreven call wordt het winstpotentieel beperkt.

Alternatieven

Bull price spread met puts.

Bull price spread met puts

Indien een belegger wil profiteren van een koersstijging dan kan dat door een Put te verkopen. Daar kleven nogal wat risico's aan. De belegger kan hierdoor verplicht worden de aandelen te moeten kopen. Om nu de risico's te beperken wordt tevens een put met een lagere uitoefenprijs gekocht. Daarmee wordt de grens bepaald tot hoe hoog de belegger bereid is de verliezen te laten oplopen. Uiteraard gaat dit ten koste van de opbrengst. Er wordt geprobeerd een put optie te kopen met weinig verwachtingswaarde en tegelijkertijd een put optie te verkopen met een zo groot mogelijke verwachtingswaarde.

Verlies en winst diagram

Bull price spread met puts

Samenstelling

Verkoop een Put optie. Koop een Put optie met een lagere uitoefenprijs maar met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een stijgende markt. Met een klein bedrag profiteren van een koersstijging. De belegger maakt gebruik van de hefboomwerking.

Voordelen

Profiteert van een stijgende markt. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Beperkte levensduur. Doordat twee optieposities worden opgebouwd zijn de transactiekosten hoger. Gelimiteerd winstpotentieel.

Alternatieven

Bull price spread met calls.

Plastic aandeel (Synthetisch aandeel)

Deze optiestrategie wordt gebruikt als een alternatief voor het kopen van het aandeel zelf. Er wordt een call gekocht en daarmee wordt het recht om het aandeel te kopen. Daarnaast wordt er een put verkocht. Hiermee wordt de call gefinancieerd en heeft de belegger de plicht om het aandeel tegen de uitoefenprijs aan te kopen. Indien de uitoefenprijs van de Call en de Put gelijk zijn is deze constructie het equivalent van een aandeel. Het verschil zit in de kleinere investering. Een extra voordeel is echter dat afwijkende uitoefenprijzen gekozen kunnen worden. De bedoeling van de strategie is een positie op te bouwen zonder een investering te doen.

Verlies en winst diagram

Plastic aandeel (Synthetisch aandeel)

Samenstelling

Koop een Call optie. Verkoop een Put optie met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een stijgende markt als alternatief op het kopen van een aandeel.

Voordelen

Profiteert sterk van een stijgende markt. Er is een ongelimiteerd winstpotentieel met een zeer kleine investering.

Nadelen

Geen bescherming tegen een koersdaling. De verliezen kunnen fors oplopen en zijn niet beperkt.

Alternatieven

Koop een aandeel.

Call kopen (long call)

Indien een belegger wil profiteren van een koersstijging dan kan dat door een call te kopen. Dit is de meest eenvoudige optiestrategie. Met een Call optie wordt het recht gekocht om tot een bepaalde datum, de expiratiedatum, tegen een afgesproken koers, de uitoefenprijs een aandeel te kopen. Aan deze optiestrategie kleven geen verplichtingen. Het ergste dat kan gebeuren is het verlies van het aankoopbedrag + de provisie. Komende dividenduitkeringen drukken op de prijs van de call optie.

Verlies en winst diagram

Call kopen (long call)

Samenstelling

Koop een Call optie

Toepassing

In een stijgende markt. Met een klein bedrag profiteren van een koersstijging. De belegger maakt gebruik van de hefboomwerking.

Voordelen

Hoge percentuele rendementen. Risico beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Beperkte levensduur. Naarmate de expiratiedatum nadert smelt de verwachtingswaarde weg.

Alternatieven

Koop het aandeel + put.

Aandeel + verkopen straddle (short straddle)

Stel een belegger wil 1000 aandelen kopen. Dan kan hij/zij als alternatief beslissen de helft te kopen en daarnaast vijf Puts en vijf Calls schrijven. Dit levert een aanzienlijke premie op. In de meest ideale situatie stijgt het aandeel op de expiratiedatum tot de uitoefenprijs van de geschreven Call/Put en kan de excersitie herhaald worden. Ten opzichte van een strangle heeft een straddle als nadeel dat de uitoefenprijs van de Call dezelfde als die van de Put. Dit maakt het assignment van of de Call dan wel de Put waarschijnlijk. Daar staat tegenover dat de ontvangen meestal premie hoger is.

Verlies en winst diagram

Aandeel + verkopen straddle (short straddle)

Samenstelling

Koop het aandeel Verkoop een straddle (een geschreven Call en een geschreven Put met dezelfde expiratiedatum en dezelfde uitoefenprijs).

Toepassing

In een neutrale dan wel licht stijgende markt.

Voordelen

Levert premie op. Behoud van dividenduitkering voor zover de koers van het aandeel de uitoefenprijs van de geschreven Call niet te veel overstijgt.

Nadelen

Assignment is zeer waarschijnlijk. Indien het aandeel een daling ondergaat dan wordt u veplicht de aandelen tegen de uitoefenprijs van de geschreven Put af te nemen.

Alternatieven

Aandeel + verkopen Call (Covered Call) Aandeel + verkopen strangle

Aandeel + verkopen strangle (short strangle)

Stel een belegger wil 1000 aandelen kopen. Dan kan hij/zij als alternatief beslissen de helft te kopen en daarnaast vijf Puts en vijf Calls schrijven. Dit levert een aanzienlijke premie op. In de meest ideale situatie stijgt het aandeel op de expiratiedatum tot de uitoefenprijs van de geschreven Call en kan de excersitie herhaald worden. Een strangle heeft als voordeel boven een straddle dat de uitoefenprijzen verschillend zijn . Daarmee kan een range gekozen worden waarbinnen de koers van het aandeel zich mag bewegen.

Verlies en winst diagram

Aandeel + verkopen strangle (short strangle)

Samenstelling

Koop het aandeel Verkoop een strangle (een geschreven Call en een geschreven Put met dezelfde expiratiedatum maar met verschillende uitoefenprijzen).

Toepassing

In een neutrale dan wel licht stijgende markt.

Voordelen

Levert premie op. Behoud van dividenduitkering voor zover de koers van het aandeel de uitoefenprijs van de geschreven Call niet te veel overstijgt.

Nadelen

Er is een zeer beperkte bescherming tegen een koersdaling. Indien het aandeel een forse daling ondergaat dan wordt u veplicht de aandelen tegen de uitoefenprijs van de geschreven Put af te nemen. Meestal is deze daling ook aanleiding om uw positie in dit aandeel te heroverwegen.

Alternatieven

Aandeel + verkopen Call (Covered Call) Aandeel + verkopen straddle

Strategieën voor een dalende markt

Bear price spread met calls

Een bear constructie speelt in op een koers daling. Een spread is een combinatie van twee optieseries Indien een belegger wil profiteren van een koersdaling dan kan dat door een call te verkopen. De koers van een call daalt immers naarmate de koers van de onderliggende waarde daalt. Het risico is echter groot. De belegger kan en zal verplicht worden de aandelen te moeten leveren indien het aandeel sterk stijgt. Om dat risico te beperken wordt tevens een Call met een hogere uitoefenprijs gekocht. Daarmee wordt de grens bepaald tot hoe hoog de belegger bereid is de verliezen te laten oplopen. Uiteraard gaat dit ten koste van de opbrengst.

Verlies en winst diagram

Bear price spread met calls

Samenstelling

Verkoop een call optie. Koop een call optie met een hogere uitoefenprijs maar met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een dalende markt. Met een klein bedrag profiteren van een koersdaling.

Voordelen

Profiteert van een dalende markt. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Beperkte levensduur. Doordat twee optieposities worden opgebouwd zijn de transactiekosten hoger. Gelimiteerd winstpotentieel

Alternatieven

Een soortgelijke strategie kan ook met puts worden samengesteld.


Bear price spread met puts

Een bear constructie speelt in op een koers daling. Een spread is een combinatie van twee optieseries Indien een belegger wil profiteren van een koersdaling dan kan dat door een Put te kopen. Nadeel van deze strategie is de verwachtingswaarde die gekocht moet worden. Deze zal wegsmelten als de expiratiedatum nadert. Om dit te compenseren kan eveneens een een put verkocht worden. Hiervoor ontvangt de belegger een premie waarmee de aanschaf van de put gefinancieerd wordt.

Verlies en winst diagram

Bear price spread met puts

Samenstelling

Verkoop een call optie. Koop een call optie met een hogere uitoefenprijs maar met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een dalende markt. Met een klein bedrag profiteren van een koersdaling.

Voordelen

Profiteert van een dalende markt. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Beperkte levensduur.

Naarmate de expiratiedatum nadert smelt de verwachtingswaarde weg.

Doordat twee optieposities worden opgebouwd zijn de transactiekosten hoger.

Gelimiteerd winstpotentieel.

Alternatieven

Een soortgelijke strategie kan ook met puts worden samengesteld.


Indien een belegger wil profiteren van een koersdaling dan kan dat door een Put te kopen. Voor dit doel is dit de meest eenvoudige optiestrategie. Met een Put optie wordt het recht gekocht om tot een bepaalde datum, de expiratiedatum, tegen een afgesproken koers, de uitoefenprijs een aandeel te verkopen. Daarbij is het niet noodzakelijk de aandelen in het bezit te hebben. Aan deze optiestrategie kleven geen verplichtingen. Het maximale verlies bestaat uit het aankoopbedrag plus de provisie. Komende dividenduitkeringen hebben een prijsverhogend effect.

Verlies en winst diagram


Samenstelling

Koop een Put optie.

Toepassing

In een dalende markt. Met een klein bedrag profiteren van een koersdaling. De belegger maakt gebruik van de hefboomwerking van de optie.

Voordelen

Hoge percentuele rendementen. Risico beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Beperkte levensduur. Naarmate de expiratiedatum nadert smelt de verwachtingswaarde weg.

Alternatieven

Verkoop het aandeel (Short aandeel) Deze mogelijkheid bestaat echter bij de meeste brokers niet voor particulieren.

Call verkopen (Naked call)

Een belegger verkoopt een call als geen verdere stijging van het aandeel verwacht wordt. Deze strategie wordt meestal in combinatie met de onderliggende waarde uitgevoerd omdat anders een zeer risicovolle positie wordt ingenomen. De verliezen op deze positie kunnen zeer groot worden omdat koersstijgingen niet gelimiteerd zijn. Het doel van de strategie is het opstrijken van de optiepremie zonder dat de belegger verplicht wordt het aandeel te leveren.

Verlies en winst diagram

Call verkopen (Naked call)

Samenstelling

Verkoop een Call optie.

Toepassing

In een neutrale tot dalende markt. Meestal aan het einde van een koersrally.

Voordelen

De ontvangen verwachtingswaarde smelt weg naarmate de expiratiedatum nadert. Hiervoor is geen koersdaling noodzakelijk.

Nadelen

Onbeperkt risico terwijl er een beperkt winstpotentieel is.

Alternatieven

Bear spread calls.

Strategieën voor een neutrale markt

Butterfly met calls

Een butterfly is een optiestrategie met een kleine kans op een zeer grote winst. Het winstpercentage kan wel tot 3000 % oplopen. De aard van de constructie is zodanig dat de gekochte calls het risico van de geschreven calls afdekken. Om dit te bereiken moeten de series zodanig gekozen worden dat het verschil in de uitoefenprijs tussen de call met de laagste uitoefenprijs en de geschreven call gelijk is aan het verschil tussen call met de hoogste uitoefenprijs en de geschreven calls. Daarnaast moet de looptijd van alle optieseries gelijk zijn. Het is de kunst om de constructie tegen een zo laag mogelijke opening op te zetten.

Verlies en winst diagram

Butterfly met calls

Samenstelling

Koop een Call De uitoefenprijs van de call is lager dan de uitoefenprijs van de verkochte calls Verkoop twee Calls Kies de uitoefenprijs in de buurt van de huidige koers. Koop een Call De uitoefenprijs van de call is hoger dan de uitoefenprijs van de verkochte calls

Toepassing

In een neutrale markt.

Voordelen

Zeer hoge winstkans tegen een zeer laag risico.

Nadelen

De kans op het maximale resultaat is heel klein. Hoge transactiekosten.

Alternatieven

Butterfly met puts

Butterfly met puts

Een butterfly is een optiestrategie met een kleine kans op een zeer grote winst. Het winstpercentage kan wel tot 3000 % oplopen. De aard van de constructie is zodanig dat de gekochte puts het risico van de geschreven puts afdekken. Om dit te bereiken moeten de series zodanig gekozen worden dat het verschil in de uitoefenprijs tussen de put met de laagste uitoefenprijs en de geschreven put gelijk is aan het verschil tussen put met de hoogste uitoefenprijs en de geschreven puts. Daarnaast moet de looptijd van alle optieseries gelijk zijn. Het is de kunst om de constructie tegen een zo laag mogelijke opening op te zetten.

Verlies en winst diagram

Butterfly met puts

Samenstelling

Koop een Put De uitoefenprijs van de put is lager dan de uitoefenprijs van de verkochte puts Verkoop twee Puts Kies de uitoefenprijs in de buurt van de huidige koers. Koop een Put De uitoefenprijs van de put is hoger dan de uitoefenprijs van de verkochte puts

Toepassing

In een neutrale markt.

Voordelen

Zeer hoge winstkans tegen een zeer laag risico.

Nadelen

De kans op het maximale resultaat is heel klein. Hoge transactiekosten.

Alternatieven

Butterfly met calls

Short straddle

Een belegger die een optie schrijft wil profiteren van de verwachtingswaarde. De meeste verwachtingswaarde hebben die opties met een uitoefenprijs dicht bij de huidige koers. Dit zijn de 'At the money' ATM opties. Het schrijven van deze opties is dus lucratief maar tegelijk risicovol. Door nu zowel een Call als een Put optie te verkopen wordt dat risico enigszins kleiner. Een aandeel stijgt blijft gelijk of daalt dus zal een van de twee opties waardeloos aflopen. Beide opties lopen waardeloos af indien de koers van het aandeel op expiratiedatum gelijk aan de uitoefenprijs is. Die kans is dus niet heel groot. Een short strangle wordt daarom vaker als alternatief gebruikt.

Verlies en winst diagram

Short straddle

Samenstelling

Verkoop een Call optie. Verkoop een Put optie met dezelfde uitoefenprijs en met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een neutrale markt. Het liefst na een volatiele periode. Toepassen als de koers van het aandeel gelijk is aan de uitoefenprijs van de series. Niet geschikt voor de lange termijn.

Voordelen

De waarde van de strategie bestaat meestal uitsluitend uit verwachtingswaarde. Deze waarde smelt weg naarmate de expiratiedatum nadert.

Nadelen

Onbeperkt risico. Zowel bij een koersdaling als een koersstijging.

Alternatieven

Short strangle. Als je de spreiding waarbinnen de koers zich mag bewegen groter wilt maken.

Short strangle

Een belegger die een optie schrijft wil profiteren van de verwachtingswaarde. Het schrijven van opties is echter risicovol. Door nu zowel een Call als een Put optie te verkopen wordt dat risico enigzins kleiner. Een aandeel stijgt blijft gelijk of daalt dus zal een van de twee opties waardeloos aflopen. Door de uitoefenprijzen verschillend te kiezen wordt een gebied bepaald waarbinnen de belegger verwacht dat de koers zich zal bewegen. In dit gebied lopen zowel de put als de call waardeloos af en is het optimale resultaat bereikt. De verwachtingswaarde neemt in de laatste vier weken in een versneld tempo af. Daarom is deze strategie is dus voor geschikt voor een korte termijn.

Verlies en winst diagram

Short strangle

Samenstelling

Verkoop een Call optie. Verkoop een Put optie met een andere uitoefenprijs maar met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In een neutrale markt. Het liefst na een volatiele periode.

Voordelen

De waarde van de strategie bestaat meestal uitsluitend uit verwachtingswaarde. Deze waarde smelt weg naarmate de expiratiedatum nadert. Een short strangle heeft wat minder risico dan een short straddle.

Nadelen

Onbeperkt risico. Zowel bij een grote koersdaling als een grote koersstijging.

Alternatieven

Short straddle. Als je meer risico wilt nemen teneinde een hogere premie op te strijken.

Call time spread

Een belegger profiteert van het wegsmelten van de verwachtingswaarde van een Call door deze te schrijven. Om het risico van een geschreven call te beperken kan een Call met dezelfde uitoefenprijs maar met een langere looptijd gekocht. De ideale situatie ontstaat als de koers van het aandeel op de expiratiedatum van de korte Call gelijk is aan de uitoefenprijs. De belegger kan dan nogmaals een call schrijven.

Verlies en winst diagram

Call time spread

Samenstelling

Koop een Call optie. Verkoop een Call optie met dezelfde uitoefenprijs maar met kortere looptijd.

Toepassing

In een neutrale maar volatiele markt.

Voordelen

De verwachtingswaarde van de korte Call smelt sneller weg dan de lange Call. Na expiratie blijft een Call optie over die profiteert van een stijgende markt. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Er bestaat een kans op assignment van de geschreven Call. Tot de expiratiedatum van de korte Call is het winstpotentieel beperkt. Als de impliciete volatiliteit daalt dan heeft dat een negatief effect op de time spread.

Alternatieven

Put time spread

Put time spread

Een belegger profiteert van het wegsmelten van de verwachtingswaarde van een Put door deze te schrijven. Om het risico van een geschreven Put te beperken kan een Put met dezelfde uitoefenprijs maar met een langere looptijd gekocht. De ideale situatie ontstaat als de koers van het aandeel op de expiratiedatum van de korte Put gelijk is aan de uitoefenprijs. De belegger kan dan nogmaals een Put schrijven.

Verlies en winst diagram

Put time spread

Samenstelling

Koop een Put optie. Verkoop een Put optie met dezelfde uitoefenprijs maar met kortere looptijd.

Toepassing

In een neutrale maar volatiele markt.

Voordelen

De verwachtingswaarde van de korte Put smelt sneller weg dan de lange Put. Na expiratie blijft een Put optie over die profiteert van een dalende markt. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen.

Nadelen

Er bestaat een kans op assignment van de geschreven Put. Tot de expiratiedatum van de korte Put is het winstpotentieel beperkt. Als de impliciete volatiliteit daalt dan heeft dat een negatief effect op de time spread.

Alternatieven

Call time spread

Strategieën voor een bewegelijke markt

Long straddle

Indien een belegger wil profiteren van zowel een koersdaling als een koersstijging dan kan dat door een Call en een Put te kopen. Dit klinkt als de perfecte strategie. Je hoeft immers niet te weten welke kant de beurs uitgaat. Alles heeft echter een prijs want in deze strategie zit nogal wat verwachtingswaarde. En gekochte verwachtingswaarde is altijd slecht voor het rendement ongeacht de richting van de beurs. Naarmate de tijd verstrijkt zal namelijk de waarde van de optiestrategie afnemen. Dat betekent dus dat deze strategie alleen toegepast wordt als op korte termijn grote veranderingen verwacht worden. Bijvoorbeeld als er belangrijk nieuws komt waarop een forse koersbeweging aannemelijk is. De verwachtingswaarde neemt in de laatste vier weken in een versneld tempo af. De kunst van de straddle is die opties te kopen waarvan de verwachtingswaarde nog redelijk lang constant blijft.

Verlies en winst diagram

Long straddle

Samenstelling

Koop een Call optie. Koop een Put optie met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In afwachting van belangrijk nieuws of na een langdurige neutrale markt.

Voordelen

Profiteert van een dalende markt en stijgende markt. Er is een ongelimiteerd winstpotentieel.

Nadelen

Beperkte levensduur. Doordat twee optieposities worden opgebouwd zijn de transactiekosten hoger. De waarde van de strategie wordt voor een groot deel bepaald door verwachtingswaarde. Deze waarde smelt weg naarmate de expiratiedatum nadert.

Alternatieven

Long strangle.

Long strangle

Indien een belegger wil profiteren van zowel een koersdaling als een koersstijging dan kan dat door een Call en een Put te kopen. Door de uitoefenprijs van de opties verschillend te kiezen wordt een gebied gedefinieerd waarbinnen de strategie waardeloos zal aflopen. Deze optiestrategie is dus alleen geschikt als de belegger er van uit gaat dat er grote koersveranderingen te verwachten zijn. De verwachtingswaarde neemt in de laatste vier weken in een versneld tempo af. Er worden optieseries gekozen die Out of the money zijn. Van deze opties zal de verwachtingswaarde niet zo heel snel afnemen.

Verlies en winst diagram

Long strangle

Samenstelling

Koop een Call optie. Koop een Put optie met een andere uitoefenprijs maar met dezelfde expiratiedatum.

Toepassing

In afwachting van belangrijk nieuws of na een langdurige neutrale markt.

Voordelen

Profiteert van een dalende markt en stijgende markt. Er is een ongelimiteerd winstpotentieel.

Nadelen

Beperkte levensduur. Doordat twee optieposities worden opgebouwd zijn de transactiekosten hoger. De waarde van de strategie bestaat meestal uitsluitend uit verwachtingswaarde. Deze waarde smelt weg naarmate de expiratiedatum nadert.

Alternatieven

Long straddle. Vooral als je agressiever wilt profiteren van een koersverandering.